Chủ xe có trách nhiệm đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản về bảo hành, các trường hợp được bảo hành và các trường hợp không được bảo hành.

Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến các Trạm dịch vụ ủy quyền của Thaco để yêu cầu thực hiện các công việc bảo hành. Mọi chi phí liên quan đến việc đưa xe đến xưởng do chủ xe chịu trách nhiệm chi trả.

Chủ xe có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng định kỳ được ghi ở cuối cuốn sổ bảo hành tại các Trạm dịch vụ ủy quyền. Nếu xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, công việc bảo dưỡng định kỳ cần phải được thực hiện thường xuyên hơn. Chi phí về phụ tùng, vật tư và công lao động trong những lần bảo dưỡng định kỳ là trách nhiệm của chủ xe.

Để nhận được chế độ bảo hành của nhà sản xuất, chủ xe có trách nhiệm xuất trình sổ bảo hành cùng các bằng chứng xác minh chiếc xe đă được bảo dưỡng định kỳ đầy đủ mỗi khi yêu cầu Đại lý thực hiện công việc bảo hành.