Số lần bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí

Tháng Năm 3, 2016

Dòng xe Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí Thay nhớt miễn phí Thay lọc nhớt, lọc nhiên liệu miễn phí THACO FORLAND (4 lần) Lần 1: 1.000 Lần 2: 5.000 Lần 3: 10.000 Lần 4: 20.000 Tại 1.000...

Các chi tiết bảo hành đặc biệt

Tháng Năm 3, 2016

SẢN PHẨM CÁC CHI TIẾT BẢO HÀNH ĐẶC BIỆT Các chi tiết bảo hành đặc biệt được liệt kê dưới đây sẽ do nhà sản xuất các chi tiết đó bảo hành. Chế độ bảo hành tùy theo chính sách...

Các chi tiết giới hạn bảo hành

Tháng Năm 3, 2016

  Sản phẩm Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản Các chi tiết cơ bản giới hạn bảo hành THACO FORLAND 9 tháng hoặc 15.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 1. Động cơ ·  Bơm...

Bảo hành phụ tùng

Tháng Năm 3, 2016

Sản phẩm Các chi tiết giới hạn bảo hành THACO FORLAND PHỤ TÙNG SỬA CHỮA • Phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa tại xưởng được Công ty ủy quyền, do khách hàng chịu chi phí, sẽ được...

Trách nhiệm của chủ xe

Tháng Năm 3, 2016

Chủ xe có trách nhiệm đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản về bảo hành, các trường hợp được bảo hành và các trường hợp không được bảo hành. Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến các Trạm...

Những trường hợp không được bảo hành

Tháng Năm 3, 2016

SẢN PHẨM CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH THACO FORLAND,THACO TOWNER, THACO OLLIN, THACO AUMARK, THACO AUMAN, SƠ MI RƠ MOOC, THACO FRONTIER, THACO HYUNDAI 1. HỎNG HÓC DO SỬ DỤNG SAI ·   Những hỏng hóc do cải tiến,...

Thời hạn bảo hành xe

Tháng Tư 26, 2016

Thời hạn bảo hành xe của các dòng xe Thaco