Sản phẩm

Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản

Các chi tiết cơ bản giới hạn bảo hành

THACO FORLAND

9 tháng hoặc 15.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu.

·  Turbo tăng áp, máy nén khí, vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Các chi tiết bên trong hộp số, hộp số phụ.

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian, ổ bi (bạc đạn).

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3 . Hệ thống điện, điện điều khiển

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các công tắc điều khiển.

·  Các mô tơ điện (gạt nước, bơm nước rửa kính…), máy nén điều hòa nhiệt độ (nếu có).

4. Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su (hệ thống hơi, dầu, nước…)

·  Hệ thống thủy lực (bơm ben, ti ben), bộ trích công suất động cơ (PTO).

·  Cao su chân máy, cao su chân hộp số.

FLD1000-_220x180.jpg

THACO TOWNER

18 tháng hoặc 30.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Kim phun nhiên liệu, bơm nhiên liệu.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp, bơm nước.

·  Dây cu-roa cam.

2. Hệ thống truyền động

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ bi (bạc đạn).

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  Moay-ơ, trống phanh, mâm bánh xe.

3 . Hệ thống điện, điện điều khiển

·  Các công tắc điều khiển, các hộp điều khiển điện tử (ECU…).

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt nước, bơm nước rửa kính…)

·  Các rơ le, các cảm biến.

4 Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, lò xo, thanh xoắn.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su (dầu, nhiên liệu, nước…).

·  Cao su chân máy, chân hộp số.

·   Hệ thống thủy lực (bơm ben, ty ben), bộ trích công suất (PTO).

Towner-950A-220x180-nonew.jpg

THACO OLLIN

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu, turbo tăng áp, máy nén khí.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Các chi tiết bên trong hộp số, hộp số phụ.

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian.

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  May ơ, trống phanh, ổ bi (bạc đạn), mâm bánh xe.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3 . Hệ thống điện, điện điều khiển

·  Các công tác điều khiển, các hộp điều khiển điện tử (ECU….), các rơ le, các cảm biến.

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt nước, nâng hạ kính, bơm nước rửa kính…)

·  Máy nén (lốc lạnh) điều hòa nhiệt độ trong cabin.

4 Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn, phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su (hệ thống hơi, dầu, nước), cao su chân máy, chân hộp số.

·   Bộ trích công suất (PTO) nếu có.

·    

Ollin-700B-200-180-nonew.jpg

THACO AUMARK

icon.jpg

THACO AUMAN

Auman-220x180-C3000.jpg

THACO AUMAN

18 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu.

·  Turbo tăng áp, máy nén khí, máy nén điều hòa nhiệt độ.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Các chi tiết bên trong hộp số, hộp số phụ.

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian.

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  May ơ, trống phanh, ổ bi (bạc đạn), mâm bánh xe.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3 . Hệ thống điện, điện điều khiển

·  Các công tắc điều khiển, các hộp điều khiển điện tử (ECU…), các rơ le, các cảm biến.

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt nước, nâng hạ kính, bơm nước rửa kính…)

·  Máy nén (lốc lạnh) điều hòa nhiệt độ.

4. Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn, bầu hơi.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su ( hệ thống hơi, dầu, nước).

·  Cao su chân máy, chân hộp số.

Hệ thống thủy lực (bơm ben, ty ben), bộ trích công suất (PTO).

Auman-220x180-C3000.jpg

THACO AUMAN FV375 tem GTL

18 tháng hoặc150.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu.

·  Turbo tăng áp, máy nén khí, máy nén điều hòa nhiệt độ.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Các chi tiết bên trong hộp số, hộp số phụ.

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian.

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  May ơ, trống phanh, ổ bi (bạc đạn), mâm bánh xe.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3 . Hệ thống điện, điện điều khiển

·  Các công tắc điều khiển, các hộp điều khiển điện tử (ECU…), các rơ le, các cảm biến.

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt nước, nâng hạ kính, bơm nước rửa kính…)

·  Máy nén (lốc lạnh) điều hòa nhiệt độ.

4. Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn, bầu hơi.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su ( hệ thống hơi, dầu, nước).

·  Cao su chân máy, chân hộp số.

Hệ thống thủy lực (bơm ben, ty ben), bộ trích công suất (PTO).

New_Auman-220x180-FV375.jpg

SƠ MI RƠ MOOC

18 tháng

1. Hệ thống truyền động

·  May ơ, trống phanh, ổ bi (bạc đạn), mâm bánh xe.

2.  Chốt kéo

3.  Hệ thông khác

·   Các ống cao su (hệ thống hơi, dầu).

icon_5.png

THACO FRONTIER

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu.

·  Turbo tăng áp, máy nén khí.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian, ổ bi (bạc đạn).

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3. Hệ thống điện, điện điều khiển:

·  Các công tắc điều khiển, hộp điều khiển điện tử (ECU, ETAC…) các rơ le, các cảm biến.

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt mưa, nâng hạ kính, bơm nước rửa kính…)

·  Máy nén (lốc lạnh) điều hòa nhiệt độ trong cabin.

4. Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su (hệ thống hơi, dầu, nước, điều hòa nhiệt độ,…)

·  Cao su chân máy, chân hộp số

·   Hệ thống thủy lực (bơm ben, ti ben), bộ trích công suất động cơ (PTO)

icon_frontier140.png

THACO HYUNDAI

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

1. Động cơ

·  Bơm cao áp, kim phun nhiên liệu.

·  Turbo tăng áp, máy nén khí.

·  Vòng răng bánh đà, mâm ép ly hợp.

2. Hệ thống truyền động

·  Khớp chữ thập các-đăng, ổ đỡ trung gian, ổ bi (bạc đạn).

·  Cầu sau bao gồm bánh răng cùi dĩa, bộ vi sai, láp ngang.

·  Ắc phi dê, bạc ắc phi dê.

3. Hệ thống điện, điện điều khiển:

·  Các công tắc điều khiển, hộp điều khiển điện tử (ECU, ETAC…) các rơ le, các cảm biến.

·  Máy phát điện, tiết chế máy phát điện, máy khởi động.

·  Các motor điện (gạt mưa, nâng hạ kính, bơm nước rửa kính…)

·  Máy nén (lốc lạnh) điều hòa nhiệt độ trong cabin.

4. Hệ thống khác

·  Ống giảm xóc, lá nhíp, thanh xoắn.

·  Phốt chặn nhớt trong động cơ, hộp số, cầu.

·  Các ống cao su (hệ thống hơi, dầu, nước, điều hòa nhiệt độ,…)

·  Cao su chân máy, chân hộp số

·   Hệ thống thủy lực (bơm ben, ti ben), bộ trích công suất động cơ (PTO)

220x180-hd360-nonew.jpg