THẺ LUỒNG XANH Đang được rất rất nhiều người quan tâm. Ko liên quan tới công việc kinh doanh nhưng em thấy dịch căng thẳng, mọi người làm ăn khó khăn, em có dành chút thời gian tìm hiểu về Luồng Xanh – Giấy để xe tải chở hàng trong lĩnh vực hàng hoá Thiết yếu được phép hoạt động . Mọi người làm theo hướng dẫn. Tất cả đều rất tiện và đơn giản. CÁC CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP ĐANG RẤT CẦN NHƯNG CHIA SẺ NÀY. Mọi người cùng chia sẻ để chung tay vượt qua đại dịch! Cảm ơn .