1. Chưa đóng phí phạt nguội
2. Lắp thêm cản trước, cản sau, giá nóc
3. Thay đổi hệ thống đèn xe
4. Dán decal toàn bộ xe
5. Lắp đặt thêm các thiết bị trong ca bin ( thảm sàn – màn hình )
6. Thay đổi kết cấu xe
7. Không tuân thủ yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (nếu có)
8. Sai phạm về số khung số máy
9. Thay đổi về kích thước vành lốp
10. Không đảm bảo an toàn về hệ thống phanh, chiếu sáng ( mờ, không sáng.. ), khí thải…

𝟭𝟬 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝗰𝗼̛ 𝗯𝗮̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗼̂́𝗶 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗼̂ 𝘁𝗼̂